Masik Shivaratri

1 Saturday

January 2022

,2022

Paush Amavasya

2 Sunday

January 2022

,2022

Pausha Putrada Ekadashi

13 Thursday

January 2022

,2022

Pongal?,?Uttarayan?,?Makar Sankranti

14 Friday

January 2022

,2022

Pradosh Vrat (S)

15 Saturday

January 2022

,2022

Paush Purnima Vrat

17 Monday

January 2022

,2022

Sankashti Chaturthi

21 Friday

January 2022

,2022

Shattila Ekadashi

28 Friday

January 2022

,2022

Masik Shivaratri

30 Sunday

January 2022

,2022

Magha Amavasya

1 Tuesday

Feb 2022

,2022

Basant Panchmi?,?Saraswati Puja

5 Saturday

Feb 2022

,2022

Jaya / Bhami Ekadashi

12 Saturday

Feb 2022

,2022

Pradosh Vrat (S)?,?Kumbha Sankranti

13 Sunday

Feb 2022

,2022

Magha Purnima Vrat

16 Wednesday

Feb 2022

,2022

Sankashti Chaturthi

20 Sunday

Feb 2022

,2022

Vijaya Ekadashi

27 Sunday

Feb 2022

,2022

Pradosh Vrat (K)

28 Monday

Feb 2022

,2022

Mahashivratri?,?Masik Shivaratri

1 Tuesday

March 2022

,2022

Phalguna Amavasya

2 Wednesday

March 2022

,2022

Amalaki Ekadashi

14 Monday

March 2022

,2022

Pradosh Vrat (S)?,?Meena Sankranti

15 Tuesday

March 2022

,2022

Holika Dahan

17 Thursday

March 2022

,2022

Holi?,?Phalguna Purnima Vrat

18 Friday

March 2022

,2022

Sankashti Chaturthi

21 Monday

March 2022

,2022

Papmochani Ekadashi

28 Monday

March 2022

,2022

Pradosh Vrat (K)

29 Tuesday

March 2022

,2022

Masik Shivaratri

30 Wednesday

March 2022

,2022

Chaitra Amavasya

1 Friday

March 2022

,2022

Chaitra Navratri?,?Ugadi?,?Ghatasthapana?,?Gudi Padwa

2 Saturday

March 2022

,2022

Cheti Chand

3 Sunday

March 2022

,2022

Ram Navami

10 Sunday

April 2022

,2022

Chaitra Navratri Parana

11 Monday

April 2022

,2022

Kamada Ekadashi

12 Tuesday

April 2022

,2022

Pradosh Vrat (S)?,?Mesha Sankranti

14 Thursday

April 2022

,2022

Hanuman jayanti?,?Chaitra Purnima Vrat

16 Saturday

April 2022

,2022

Sankashti Chaturthi

19 Tuesday

April 2022

,2022

Varuthini Ekadashi

26 Tuesday

April 2022

,2022

Pradosh Vrat (K)

28 Thursday

April 2022

,2022

Masik Shivaratri

29 Friday

April 2022

,2022

Vaishakha Amavasya

30 Saturday

April 2022

,2022

Akshaya Tritiya

3 Tuesday

May 2022

,2022

Mohini Ekadashi

12 Thursday

May 2022

,2022

Pradosh Vrat (S)

13 Friday

May 2022

,2022

Vrishabha Sankranti

15 Sunday

May 2022

,2022

Vaishakha Purnima Vrat

16 Monday

May 2022

,2022

Sankashti Chaturthi

19 Thursday

May 2022

,2022

Apara Ekadashi

26 Thursday

May 2022

,2022

Pradosh Vrat (K)

27 Friday

May 2022

,2022

Masik Shivaratri

28 Saturday

May 2022

,2022

Jyeshtha Amavasya

30 Monday

May 2022

,2022

Nirjala Ekadashi

11 Saturday

June 2022

,2022

Pradosh Vrat (S)

12 Sunday

June 2022

,2022

Jyeshtha Purnima Vrat

14 Tuesday

June 2022

,2022

Mithuna Sankranti

15 Wednesday

June 2022

,2022

Sankashti Chaturthi

17 Friday

June 2022

,2022

Yogini Ekadashi

24 Friday

June 2022

,2022

Pradosh Vrat (K)

26 Sunday

June 2022

,2022

Masik Shivaratri

27 Monday

June 2022

,2022

Ashadha Amavasya

29 Wednesday

June 2022

,2022

Jagannath Rath Yatra

1 Friday

July 2022

,2022

Deva Shayani Ekadashi?,?Ashadhi Ekadashi

10 Sunday

July 2022

,2022

Pradosh Vrat (S)

11 Monday

July 2022

,2022

Guru Purnima?,?Ashadha Purnima Vrat

13 Wednesday

July 2022

,2022

Sankashti Chaturthi?,?Karka Sankranti

16 Saturday

July 2022

,2022

Kamika Ekadashi

24 Sunday

July 2022

,2022

Pradosh Vrat (K)

25 Monday

July 2022

,2022

Masik Shivaratri

26 Tuesday

July 2022

,2022

Shravana Amavasya

28 Thursday

July 2022

,2022

Hariyali Teej

31 Sunday

July 2022

,2022

Nag Panchami

2 Tuesday

Aug 2022

,2022

Shravana Putrada Ekadashi

8 Monday

Aug 2022

,2022

Pradosh Vrat (S)

9 Tuesday

Aug 2022

,2022

Raksha Bandhan

11 Thursday

Aug 2022

,2022

Shravana Purnima Vrat

12 Friday

Aug 2022

,2022

Kajari Teej

14 Sunday

Aug 2022

,2022

Sankashti Chaturthi

15 Monday

Aug 2022

,2022

Simha Sankranti

17 Wednesday

Aug 2022

,2022

Janmashtami

19 Friday

Aug 2022

,2022

Aja Ekadashi

23 Tuesday

Aug 2022

,2022

Pradosh Vrat (K)

24 Wednesday

Aug 2022

,2022

Masik Shivaratri

25 Thursday

Aug 2022

,2022

Bhadrapada Amavasya

27 Saturday

Aug 2022

,2022

Hartalika Teej

30 Tuesday

Aug 2022

,2022

Ganesh Chaturthi

31 Wednesday

Aug 2022

,2022

Parivartini Ekadashi

6 Tuesday

September 2022

,2022

Pradosh Vrat (S)?,?Onam/Thiruvonam

8 Thursday

September 2022

,2022

Anant Chaturdashi

9 Friday

September 2022

,2022

Bhadrapada Purnima Vrat

10 Saturday

September 2022

,2022

Sankashti Chaturthi

13 Tuesday

September 2022

,2022

Kanya Sankranti

17 Saturday

September 2022

,2022

Indira Ekadashi

21 Wednesday

September 2022

,2022

Pradosh Vrat (K)

23 Friday

September 2022

,2022

Masik Shivaratri

24 Saturday

September 2022

,2022

Ashwin Amavasya

25 Sunday

September 2022

,2022

Sharad Navratri?,?Ghatasthapana

26 Monday

September 2022

,2022

Kalparambha

1 Saturday

October 2022

,2022

Navpatrika Puja

2 Sunday

October 2022

,2022

Durga Puja Ashtami

3 Monday

October 2022

,2022

Durga Maha Navami Puja?,?Sharad Navratri Parana

4 Tuesday

October 2022

,2022

Durga Visarjan?,?Dussehra

5 Wednesday

October 2022

,2022

Papankusha Ekadashi

6 Thursday

October 2022

,2022

Pradosh Vrat (S)

7 Friday

October 2022

,2022

Ashwin Purnima Vrat

9 Sunday

October 2022

,2022

Sankashti Chaturthi?,?Karva Chauth

13 Thursday

October 2022

,2022

Tula Sankranti

17 Monday

October 2022

,2022

Rama Ekadashi

21 Friday

October 2022

,2022

Pradosh Vrat (K)

22 Saturday

October 2022

,2022

Masik Shivaratri?,?Dhanteras

23 Sunday

October 2022

,2022

Diwali?,?Narak Chaturdashi

24 Monday

October 2022

,2022

Kartik Amavasya

25 Tuesday

October 2022

,2022

Bhai Dooj?,?Govardhan Puja

26 Wednesday

October 2022

,2022

Chhath Puja

30 Sunday

October 2022

,2022

Devutthana Ekadashi

4 Friday

November 2022

,2022

Pradosh Vrat (S)

5 Saturday

November 2022

,2022

Kartik Purnima Vrat

8 Tuesday

November 2022

,2022

Sankashti Chaturthi

12 Saturday

November 2022

,2022

Vrischika Sankranti

16 Wednesday

November 2022

,2022

Utpanna Ekadashi

20 Sunday

November 2022

,2022

Pradosh Vrat (K)

21 Monday

November 2022

,2022

Masik Shivaratri

22 Tuesday

November 2022

,2022

Margashirsha Amavasya

23 Wednesday

November 2022

,2022

Mokshada Ekadashi

3 Saturday

December 2022

,2022

Pradosh Vrat (S)

5 Monday

December 2022

,2022

Margashirsha Purnima Vrat

8 Thursday

December 2022

,2022

Sankashti Chaturthi

11 Sunday

December 2022

,2022

Dhanu Sankranti

16 Friday

December 2022

,2022

Saphala Ekadashi

19 Monday

December 2022

,2022

Pradosh Vrat (K)?,?Masik Shivaratri

21 Wednesday

December 2022

,2022

Paush Amavasya

23 Friday

December 2022

,2022